KILAV EXTRA 25kg

KILAV EXTRA - super koncentrirano dvokomponentno čistilo, za zelo hitro delovanje in čiščenje, združeno tako čistilo kot polirna tekočina, brez fosfatov, pršimo vedno na suhe površine, posebej dobro čisti in polira čolne, ladje in klavniške površine (kjer je veliko organske umazanije), produkt zmešajte v razmerju 1:30-80 z vodo. Dostopno tudi v pakiranju od 1 l. Izdelek: KILAV EXTRA Količina: 25 kg
Vsebuje nevarno snov: natrijev hidroksid, etidronska kislina, trinatrijev nitrilotriacetat, alkoholi C11-13 etoksilirani Stavki o nevarnosti: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Previdnostni stavki: P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Dodatne nevarnosti: Jedek izdelek: povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Uporaba: Za čiščenje ogrodja avtomobilov in tovornih vozil. Splošna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt) [SU22]. Detergent za avtomobile,tovorna vozila in industrijo. SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO. Distributer: Servisan d.o.o., Celovška 179, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 518 12 69, Mobitel : 041 675 177, e-mail: servisan@siol.net, URL: http://www.servisan.si/
Pakiranje: 25 kg
Kom:
92,72 (cena z DDV)
76,00 (cena brez DDV)

KILAV EXTRA 25kg

Kategorije:
AvtokozmetikaKimicar